ሉናር ኢንተርናሽል ኮሊጅ ከኢፊድሪ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን (ETA) የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪ ኘሮግራሞች በመገናኛ ካምእፓስ ለማስተማር ሙሉ እውቅና አገኘ፡፡

Share your love
Default image
Anwar Abdurezak
Articles: 3

Leave a Reply